Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest Michał Sługocki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Redhawk Michał Sługocki z siedzibą w Poznaniu.
Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.redhawk.tech lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
Korzystanie z Serwisu www.redhawk.tech przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne

2. Gromadzone dane

Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika:
imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu; nazwa firmy; treść wiadomości.

3. Cel gromadzenia danych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach:
• komunikacji na temat oferowanych produktów i wyjaśnienia sposobu prowadzenia działalności,
• możliwości przedstawiania ofert handlowych, zawierania umów i realizacji zleceń Użytkownika,
• prowadzenia rozliczeń finansowych i ewentualnego dochodzenia roszczeń względem Użytkownika

4. Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane, ich korektę, weryfikację prawidłowości przetwarzania i możliwość ich usunięcia.
W celu skorzystania z wymienionych praw Użytkownik powinien kierować korespondencję na adres mailowy contact@redhawk.tech.
Użytkownik ma prawo wnieść skargę na Administratora do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Pliki “cookies”

Podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu Użytkownika zapisywane są pliki „cookies” zawierające takie dane jak adres IP Użytkownika, nazwa strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu Użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:
• ciągłości sesji pomiędzy serwerem, a urządzeniem Użytkownika;
• optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu Użytkownika;
• zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
• zbierania statystyk odwiedzin podstron;
• wyświetlania na urządzeniu Użytkownika treści reklamowych dostosowanych do jego preferencji.
W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.
Administrator informuje, że przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu Użytkownika i, że ich obsługę można zablokować. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych. Blokowanie plików „cookies” przez Użytkownika może negatywnie wpłynąć na poprawność działania strony internetowej.
Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców i/lub partnerów biznesowych.
Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.
Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator. W związku z obsługą domeny przez serwer hostingowy nie można całkowicie wykluczyć możliwości wglądu w dane przez firmę hostingującą domenę.

6. Przechowywanie danych

Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.
Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych.
Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.: przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.
W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.

7. Zmiany w polityce prywatności

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu.
Ostatnia aktualizacja dokumentu miała miejsce dnia 24.04.2019.