Zwiększenie produkcji czy dostosowanie linii do nowego produktu to sytuacje,  w których odnajdują się tylko specjaliści od budowy maszyn przemysłowych. Za pomocą oprogramowania inżynierskiego zapewniają oni optymalizację procesów w zakładach produkcyjnych.

Szczegółowe wytyczne dotyczące budowy maszyn

Konstruowanie i budowa maszyn produkcyjnych podlega szczegółowym wymogom wynikającym z rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Mogą być one konstruowane tylko przez inżynierów z odpowiednimi uprawnieniami. Według rozporządzenia  maszyny produkcyjne muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa oraz higieny pracy. W myśl rozporządzania  § 51 ust. 1, bo o nim mowa, maszyny te muszą również spełniać wytyczne dotyczące ergonomii, które zostały określone w normach. Podobnie ich montaż i obsługa muszą być zgodne z dokumentacją techniczno – ruchową, którą pracodawca powinien posiadać bez względu, kiedy maszyna została skonstruowana.

Specyfika budowy maszyn

Maszyny produkcyjne muszą być wyposażone w element sterowniczy, który pozwala na bezpieczne zatrzymanie ich zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba. Podobnym obowiązkiem jest możliwość zatrzymania maszyny przyciskiem awaryjnym.

Szczególnym przypadkiem są maszyny produkcyjne wielostanowiskowe, gdzie ze stanowiska głównego nie są widoczne pozostałe stanowiska. W takim wypadku wyłączniki maszyny powinny znajdować się przy każdym stanowisku, a możliwość włączenia powinna znajdować się tylko przy głównym panelu.

Szczegółowe wytyczne

Tak szczegółowe regulacje sprawiają, że w przypadku automatyki i robotyki projektować maszyny mogą tylko specjaliści. Ich praca sprawia, że zwiększa się wydajność i elastyczność produkcji. Stosuje się w tym celu odpowiednie oprogramowanie inżynierskie, co sprawia, że wzrasta optymalizacja czasu pracy w zakładzie.