Mechatronika i systemy zintegrowane

Mechatronika

Mechatronika podlega nieustannemu dynamicznemu rozwojowi, stwarzając pole do testowania coraz to nowszych, bardziej efektywnych rozwiązań. Aktualnie daje się zaobserwować wzrost wymogów odnośnie elektrooszczędności, funkcjonalności, jakości i niezawodności urządzeń oraz systemów wchodzących w skład procesu technologicznego, naprzeciw któremu wychodzi mechatronika – scalająca w sobie mechanikę, elektronikę i informatykę.

Dzięki zastosowaniu nowych materiałów, technologii oraz osiągnięciom w zakresie robotyzacji, urządzenia mechatroniczne są wysoce odporne na przeciążenia, intensywną i długotrwałą eksploatację, wibracje, zanieczyszczenia oraz wysoką temperaturę.

Jednym z zasadniczych celów mechatroniki jest optymalizacja ruchów urządzeń mechanicznych przy wykorzystaniu osiągnięć elektroniki i informatyki.

Szeroko pojęta pełna integracja złożonych systemów mechatronicznych jest głównym obszarem działalności firmy Redhawk. Nasze instalacje wyposażamy w pakiet elementów kontrolno-pomiarowych pozwalających na nadzór procesów w czasie rzeczywistym i dostęp do danych historycznych, co umożliwia zwiększenie produktywności systemów i osiągnięcie wymiernego wzrostu oszczędności.

Wspomniana pełna integracja oznacza dla nas wyposażenie instalacji w:

  • systemy bezpieczeństwa (klasyczne i safety integrated)
  • elementy wykonawcze (napędy: elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne)
  • projektowane systemy sterowania
  • sterowniki (bazujemy głównie na sterownikach PLC Siemens serii S7)
  • systemy nadzoru i gromadzenia danych SCADA (InTouch, WinCC, systemy przeglądarkowe WEB)
  • sieć przemysłową (Profinet, Profibus, Interbus i inne)
  • oraz montaż

Kontakt

~|icon_house~|elegant-themes~|solid

ul. Krańcowa 62/23, 61-036 Poznań

~|icon_clock~|elegant-themes~|solid

Godziny w których pracujemy:

8:00-18:00

Usługi

~|link~|font-awesome~|solid

Automatyka

~|link~|font-awesome~|solid

Robotyka

~|link~|font-awesome~|solid

Technika Transportowa

~|link~|font-awesome~|solid

Mechatronika

~|link~|font-awesome~|solid

Konsulting Przemysłowy

~|link~|font-awesome~|solid

Montaż

Odwiedź Nas