Projektowanie systemów sterowania – mechatronika

Mechatronika

Oferujemy usługi z zakresu mechatroniki, które obejmują między innymi projektowanie systemów sterowania, tworzenie systemów bezpieczeństwa i nadzoru danych. Mechatronika podlega nieustannemu dynamicznemu rozwojowi, stwarzając pole do testowania coraz to nowszych, bardziej efektywnych rozwiązań. Aktualnie daje się zaobserwować wzrost wymogów odnośnie elektrooszczędności, funkcjonalności, jakości i niezawodności urządzeń oraz systemów wchodzących w skład procesu technologicznego, naprzeciw któremu wychodzi mechatronika – scalająca w sobie mechanikę, elektronikę i informatykę.

Mechatronika – definicja i cele

Dzięki zastosowaniu nowych materiałów, technologii oraz osiągnięciom w zakresie robotyzacji, urządzenia mechatroniczne są wysoce odporne na przeciążenia, intensywną i długotrwałą eksploatację, wibracje, zanieczyszczenia oraz wysoką temperaturę.

Jednym z zasadniczych celów mechatroniki jest optymalizacja ruchów urządzeń mechanicznych przy wykorzystaniu osiągnięć elektroniki i informatyki.

Szeroko pojęta pełna integracja złożonych systemów mechatronicznych jest głównym obszarem działalności firmy Redhawk. Nasze instalacje wyposażamy w pakiet elementów kontrolno-pomiarowych pozwalających na nadzór procesów w czasie rzeczywistym i dostęp do danych historycznych, co umożliwia zwiększenie produktywności systemów i osiągnięcie wymiernego wzrostu oszczędności.

Wspomniana pełna integracja oznacza dla nas wyposażenie instalacji w:

  • systemy bezpieczeństwa (klasyczne i safety integrated),
  • elementy wykonawcze (napędy: elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne),
  • projektowane systemy sterowania,
  • sterowniki (bazujemy głównie na sterownikach PLC Siemens serii S7),
  • systemy nadzoru i gromadzenia danych SCADA (InTouch, WinCC, systemy przeglądarkowe WEB),
  • sieć przemysłową (Profinet, Profibus, Interbus i inne),
  • montaż.

Korzyści z wykorzystania rozwiązań mechatroniki

Jedną z niewątpliwych korzyści zastosowania integracji systemów mechatronicznych to uproszczenie często złożonych mechanizmów. Mechatronika stanowi często sposób na modernizację maszyn i urządzeń. Instalacja oddzielnych silników, sterowników oraz systemów sprawia, że konstrukcja mechaniczna jest nie tylko łatwiejsza i wygodniejsza w obsłudze, ale też mniej awaryjna, a co za tym idzie, mniej kosztowna.

Zastosowanie mechatroniki, a w szczególności rozwiązań z zakresu robotyki poprawia osiągi przedsiębiorstwa. Wielokrotnie rozwiązania te umożliwiają wykonywanie zadań, które nie mogły być realizowane przez kadrę pracowniczą. Mechatronika ma również korzystny wpływ na precyzję wykonywanych czynności, a co za tym idzie – na poprawę jakości produkowanych elementów.

Oferujemy projektowanie sterowników PLC, systemów sterowania i mechanizmów, które wydłużają eksploatację maszyn i urządzeń. Ich działanie jest dopasowane do parametrów urządzenia, co w rezultacie podwyższa jego niezawodność i zmniejsza awaryjność.

Kontakt

~|icon_house~|elegant-themes~|solid

ul. Krańcowa 62/23, 61-036 Poznań

~|icon_clock~|elegant-themes~|solid

Godziny w których pracujemy:

8:00-18:00

Usługi

~|link~|font-awesome~|solid

Automatyka

~|link~|font-awesome~|solid

Robotyka

~|link~|font-awesome~|solid

Technika Transportowa

~|link~|font-awesome~|solid

Mechatronika

~|link~|font-awesome~|solid

Konsulting Przemysłowy

~|link~|font-awesome~|solid

Montaż

Odwiedź Nas