Projektowanie maszyn należy do ściśle regulowanych procesów. Kompetencje do ich wykonywania mają inżynierowie, którzy zajmują się tym procesem na co dzień. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniej firmy, która wdroży pomysł na maszynę.

Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa

Na czym tak naprawdę polega projektowanie maszyn przemysłowych? Szczególnie ważne w procesie ich tworzenia jest dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy. Według  § 51 ust. 1 maszyny przemysłowe zapewniać muszą bezpieczne warunki pracy. Konieczne jest, aby zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem substancji chemicznych czy porażeniem prądem elektrycznym. Od 2006 roku każda zaprojektowana maszyna musi posiadać oznaczenie zgodności CE oraz deklarację producenta o zgodności maszyny z dyrektywami UE. Dodatkowo projekt maszyny musi posiadać instrukcję obsługi BHP oraz instrukcję działania BHP i dokumenty potwierdzające stan techniczny. Wymogi BHP to jednak nie wszystko, co jest istotne przy budowie tego rodzaju maszyn.

Wyzwania, jakie mają przed sobą inżynierowie

Inżynierowie, którzy budują maszyny przemysłowe, mają za zadanie sprawić, aby stały się one bardziej inteligentne i łączyły się z internetem rzeczy. Budowa maszyn przemysłowych jest więc równie ciekawa, co wytwarzane przez nie przedmioty. Twórcy tych maszyn pracują nad ulepszaniem ich – na przykład w kierunku zautomatyzowania przepływu pracy tak, aby uzyskiwać dane z hali produkcyjnej i wykorzystywać je w przedsiębiorstwie. Wyzwaniem dla projektantów jest również zaprojektowanie w szybszym czasie coraz bardziej wydajnych maszyn. To zadanie skupia się na skróceniu wprowadzenia produktu na rynek, a także optymalizacji wydajności maszyn.