Tłumaczenia podzielić można na kilka rodzajów, a są to m.in. zwykłe, przysięgłe, czy ustne, z których dodatkowo wyróżnić można tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne. Nie wolno jednak zapominać o jeszcze jednym, bardzo ważnym typie, a więc o translacjach specjalistycznych, w skład których wchodzą tłumaczenia dokumentów technicznych. Wyróżniają się one na tle pozostałych przykładów pod kilkoma względami. Oto ich krótka charakteryzacja.

Charakteryzacja tłumaczeń dokumentacji technicznej

Tłumaczenia dokumentów technicznych są niezmiernie istotną kwestią w różnych dziedzinach życia jak np. budownictwo, automatyka, czy robotyka. Charakteryzują się one przede wszystkim specjalistyczną nomenklaturą, która wymaga od tłumacza określonej, profesjonalnej wiedzy. Tego typu tłumaczenia można spotkać m.in. w podręcznikach, obliczeniach konstrukcyjnych czy instrukcjach obsługi, dlatego tak ważne jest, by zostały one prawidłowo wykonane. Nie wystarczy tu jednak znajomość specjalistycznego języka, ale także kontekstów kulturowych i wiedzy technicznej. Wykonując taką translację, tłumacz musi przede wszystkim wziąć pod uwagę różnice lokalizacyjne, a więc formaty miar, wag, walut, czy chociażby ważność używanych słów, które mogą być odmienne znaczeniowo w dwóch różnych państwach.

Kto może wykonywać takie tłumaczenia?

Translacje dokumentów technicznych nie mogą być wykonywane przez każdego tłumacza. Przede wszystkim niezbędna jest tu specjalistyczna wiedza – powinien on znać się na dziedzinie, której dotyczy tłumaczenie, by móc z łatwością używać technicznej terminologii. Oczywiście niezmiernie ważnym elementem jest wysoki poziom umiejętności językowych, a także łatwość wykonywania translacji charakteryzujących się schematyczną budową.