Co sprawia, że maszyna działa w określony sposób? Dlaczego jej praca jest cykliczna? Wszystko za sprawą mikroprocesorów PLC! Przeczytaj nasz wpis, aby dowiedzieć się o nich więcej.

Czym są sterowniki PLC?

Sterowniki PLC to uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe, służące do sterowania pracą maszyn. Aby działały poprawnie muszą być dopasowane do maszyny poprzez wprowadzenie odpowiedniego algorytmu. Chociaż zasada ich działania jest podobna do zasady działania sterowników logicznych, różnią się one cyklicznym obiegiem pamięci programu.

Jak zaprogramować sterowniki PLC?

Oferowane przez nas sterowniki PLC Siemens działają cyklicznie, co oznacza, że sterownik wykonuje zaprogramowane polecenia. Ich kolejność jest pisana przez programistów w taki sposób, aby sterownik nie miał problemów z ich odczytaniem. Sterowniki programuje się w następujących językach:

  • sekwencyjnym graficznym,
  • diagramów przepływowych,
  • schematów drabinkowych,
  • schematów bloków funkcyjnych,
  • strukturalnym,
  • listy instrukcji.

Język sekwencyjny graficzny polega na używaniu prostych reprezentacji graficznych dla poszczególnych działań oraz warunków, czyli tranzycji. Język diagramów przepływowych cechuje się występowaniem dwóch bloków: akcji oraz testu i stanowi graficzne przedstawienie algorytmu blokowego. Język schematów drabinkowych z kolei używa standaryzowanych symboli graficznych, umieszczanych w obwodach. Całość przypomina szczeble w schematach drabinkowych, tworzonych dla przekaźnikowych układów sterowania; stąd jego nazwa. Kolejny język, w którym programuje się sterowniki PLC  to język schematów bloków funkcyjnych. Wykorzystuje się w nim bloki funkcyjne, grupowane w biblioteki. Aby stworzyć aplikację, należy wybrać odpowiedni bloku funkcyjny i umieścić go w obwodzie. Funkcje mają kształt prostokątów ze zmiennymi wejściowymi i wyjściowymi. Język strukturalny, w przeciwieństwie do pozostałych, jest językiem tekstowym, składającym się z wyrażeń i poleceń. Cześć programistów używa także języka instrukcji, zbudowanego z sekwencji instrukcji, zapisywanych od nowego wiersza. Jedna instrukcja zawiera nazwę operatora, modyfikatory i  kilka operandów, stałych lub zmiennych.

Jakie są zalet sterowników PLC?

Dostępne w naszej ofercie sterowniki PLC mają mnóstwo zalet. Są solidne, odporne i niezawodne w działaniu. Są również bezpieczniejsze od tradycyjnych oraz nie prowadzą do awarii maszyny. Co niemniej ważne, bardzo łatwo integrują się z pozostałymi elementami automatyki.