Wprowadzenie robotyki do procesów przemysłowych, czyli zastępowanie pracy ludzkich rąk pracą maszyn i wyspecjalizowanych robotów zwiększa w znaczący sposób bezpieczeństwo pracowników. Eliminuje bowiem konieczność wykonywania przez nich niebezpiecznych obowiązków lub ciężkich prac w szkodliwym dla zdrowia środowisku. Więcej o robotyce i robotyzacji dowiesz się, czytając nasz wpis.

Jakie są zalety robotyki?

Robotyka wpływa na poprawę warunków pracy oraz pozwala w znacznej mierze uniknąć czynników ryzyka. Poprawienie bezpieczeństwa pracy zwiększa z kolei wydajność procesu produkcji, a także zmniejsza ilość zużywanych materiałów produkcyjnych oraz kosztów pracy.

Wszystkie powyższe czynniki przekładają się w finale na dużo wyższą jakość produktu końcowego i lepszy wizerunek przedsiębiorstwa. W końcu robotyka pozwala uzupełnić luki kadrowe, powodowane brakiem na rynku pracy wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Kiedy zastąpienie ludzi przez roboty jest najbardziej opłacalne?

Robotyzacja procesów przemysłowych jest najbardziej opłacalna, jeśli mamy do czynienia z produkcją seryjną, bowiem ustawienie odpowiednich parametrów robotów jest zbyt czasochłonne przy produkcji krótkich serii. Najbezpieczniej jest wprowadzić roboty także w przedsiębiorstwach, dysponujących dużą przestrzenią, ze względu na spore gabaryty robotów oraz dużą ilość przewodów elektrycznych. Roboty generują podczas pracy wysokie temperatury, które nie powinny oddziaływać na pozostałe maszyny. Osprzęt na ramieniu robota zaizoluj termicznie i nie zapomnij o zsynchronizowaniu pracy wszystkich maszyn.

Jakie produkty z zakresu robotyki oferujemy?

Nasza firma oferuje różnego rodzaju produkty z zakresu robotyki, takie jak na przykład cele zrobotyzowane, w których odbywają się termiczne procesy łączenia i cięcia metali. Cele są w pełni dostosowane do potrzeb klienta, uwzględniające stosowane przez niego metody obróbki. Dobieramy do nich marki i typy robotów. Podczas projektowania celi dobieramy także urządzenia peryferyjne, przewidujemy sposób ich transportowania oraz pozycjonowania detalu. Oferowane przez nas rozwiązania są w pełni bezpieczne, dzięki stosowanym w nich systemach kontroli dostępu osób i ochrony sprzętu przed samozniszczeniem.

Wkroczenie robotyki w obszar produkcji jest nieunikniony i jednocześnie pożądany, gdyż w olbrzymim stopniu podnosi bezpieczeństwo pracy osób, zatrudnionych w przemyśle.