Robotyzacja zmieniła oblicze i sposób działania wielu firm na naszym rynku. Zastosowanie robotów w codziennej pracy wpływa nie tylko na zwiększenie wydajności, poprawę jakości i rozwój produktów, ale również wizerunek przedsiębiorstwa, jego konkurencyjność, elastyczność usług oraz bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników. Wszystkie te czynniki mają duże znaczenie w przemyśle. Już teraz nowoczesne roboty wykorzystywane są nie tylko w dużych zakładach, ale i przedsiębiorstwach z sektora MŚP. Szacuje się, że blisko 1/3 polskich firm planuje robotyzację produkcji w ciągu najbliższych 3 lat. Motywacją do tego jest zwiększenie wydajności i niższe koszty produkcji.

Przedsiębiorcy doceniają potencjał robotyzacji

O ile jeszcze kilkanaście lat temu roboty w zakładach przemysłowych kojarzone były często z „odbieraniem” miejsc pracy ludziom, o tyle obecnie zdajemy sobie sprawę z tego, że cel ich zastosowania jest zupełnie inny. Z jednej strony zrobotyzowane maszyny rzeczywiście wyręczają pracowników od wielu zadań, w tym przede wszystkim tych najcięższych, powtarzalnych i wykonywanych w środowisku niebezpiecznym. Z drugiej strony ludzie muszą nabywać nowych umiejętności i wiedzy, ale ich praca nadal jest niezwykle cenna i konieczna. Roboty zaczynają odgrywać rolę współpracowników. Kooperacja ludzi z robotami otwiera szereg nowych możliwości. Procesy stają się tańsze i wydajniejsze, a produkty czy usługi wykonane na wyższym poziomie.

Coraz więcej raportów i badań przeprowadzanych na świecie, w tym m.in. Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR), wskazuje na to, że w najbliższych latach roboty znajdują zastosowanie w niemal wszystkich branżach. Wynika to nie tylko z dynamicznego rozwoju samej robotyki, ale również rosnących potrzeb gospodarki. Zmienia się również postrzeganie robotów pracujących w przemyśle. Coraz częściej przedsiębiorstwa oczekują, aby maszyna wyręczała pracownika w najtrudniejszych zadaniach, stanowiąc wsparcie, a wręcz współuczestniczyła w procesie produkcji w charakterze partnera.

Roboty współpracujące

Roboty współpracujące to najlepszy przykład na rozwój robotyki w ostatnich latach. Dane IFR pokazują, że w ostatnich latach na rynku zaobserwowano największe zmiany w tym zakresie. Największe zainteresowanie robotami współpracującymi wykazują małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których do niedawna robotyzacja była wizją dość niedostępną ze względu na wysokie koszty wdrożenia. Obecnie człowiek może bezproblemowo pracować z robotem obok, wykorzystując intuicyjne oprogramowanie i w bezpiecznych warunkach realizując najbardziej trudne lub szkodliwe dla zdrowia czy życia zadania. Znikają więc bariery i zagrożenia, jakie do tej pory dotyczyły ludzi.

Ze względu na możliwości, jakie oferuje robotyzacja, prawdopodobnie w najbliższej dekadzie będziemy obserwować stały wzrost zainteresowania robotami we wszystkich sektorach przemysłu, zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw.