Proces produkcyjny ma na celu przetwarzanie różnych surowców w gotowe produkty. Rosnące potrzeby ludzkości oraz wzrost ludności wymuszają zmianę tych procesów zgodnie z potrzebami rynku, które wraz z czasem będą się zwiększać. To właśnie dlatego automatyzacja procesów produkcyjnych jest przyszłością. Wyjaśniamy, jakie korzyści z niej wynikają i z jakimi zagrożeniami może się wiązać.

Specyfika procesów przetwarzania surowców a automatyzacja produkcji

Możliwość oraz opłacalność wprowadzenia zautomatyzowanych rozwiązań produkcyjnych w dużym stopniu zależy od typu organizacji produkcji. Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na różnego rodzaju dobra i wzrost produkcji masowej automatyzacja procesów produkcyjnych staje się koniecznością. Nie oznacza to jednak, że w przypadku produkcji seryjnej lub jednostkowej nowoczesne rozwiązania okazują się nieefektywne i zbyteczne. Wiele zależy od specyfiki produkcji oraz zapotrzebowania rynku na konkretny produkt.

Dlaczego automatyzacja produkcji jest przyszłością?

Zwiększone potrzeby rynku oraz wzrost zainteresowania konsumentów korzystaniem jedynie z wysokiej jakości produktów, wymuszają zmiany sposobu ich wytwarzania. Dotyczy to niemal każdej branży. Z tego względu inwestycja w przebudowę istniejącej linii produkcyjnej, która ma na celu zwiększenie jej funkcjonalności, jest koniecznością, bo pozwala poprawić pozycję rynkową i czyni przedsiębiorstwo bardziej elastycznym. Elastyczność ta nie dotyczy jedynie wydajności produkcji, którą należy dopasować do potrzeb rynku, ale także ma bezpośredni wpływ na jakość wytwarzanych produktów i koszty związane z działaniem przedsiębiorstwa. Przemysł 4.0 nie jest już abstrakcją. To rzeczywistość wymuszająca ciągłe innowacje procesu produkcyjnego w oparciu o nowoczesne technologie, elastyczne rozwiązania, sztuczną inteligencję, dzięki którym procesy produkcyjne staną się bezpieczne, efektywne oraz pozbawione awarii i błędów.

Jakie korzyści wynikają z automatyzacji procesów produkcyjnych?

Automatyzacja produkcji wpływa na jakość produkcji, redukując ryzyko wystąpienia błędów na każdym z jej etapów. Dzięki temu produkty mogą cechować się wysoką jakością, którą doceniają ich odbiorcy. Co więcej, automatyzacja produkcji pozwala na koncentrację zabiegów związanych z procesem wytwórczym, skracając czas produkcji i redukując zbędne przestoje oraz obniżając koszty produkcji. Nie bez znaczenia jest także zmniejszenie ryzyka, na jakie narażeni się pracownicy niektórych branż. Automatyzacja pozwala uniknąć wypadków przy pracy oraz kosztowych w leczeniu schorzeń zawodowych.

Jakie zagrożenia niesie za sobą automatyzacja produkcji?

Automatyzacja produkcji bywa postrzegana w kategoriach zagrożenia, bo pozwala zredukować liczbę personelu, jednak to tylko pozory. W rzeczywistości bez odpowiednio zautomatyzowanych linii produkcyjnych przedsiębiorstwa tracą klientów, co skutkuje redukcją zatrudnienia oraz masowymi zwolnieniami. Dzięki automatyzacji można poprawić pozycję rynkową i oddelegować część pracowników do innych zajęć, utrzymując zatrudnienie na wcześniejszym poziomie.