Rewolucja przemysłowa to zmiany technologiczne, gospodarcze i społeczne, które rozpoczęły się w XVIII wieku. Od tego czasu obserwujemy przyspieszone przemiany w różnych dziedzinach, w tym również w procesach produkcyjnych. W XIX wieku pojawiła się elektryczność i skonstruowano pierwsze linie produkcyjne, co pozwoliło zoptymalizować i przyspieszyć pracę w przemyśle. Później coraz więcej etapów w procesach wytwórczych zamiast ludzi zaczęły wykonywać maszyny. Natomiast w drugiej połowie XX wieku i obecnie mamy do dyspozycji nawet urządzenia sterowane komputerowo, które można zaprogramować, aby wykonywały ściśle określone czynności i dzięki temu jeszcze bardziej uprościć i przyspieszyć przebieg procesów przemysłowych. Taka automatyzacja produkcji niesie za sobą wiele korzyści, o których warto dowiedzieć się więcej.

Jakie korzyści przynosi automatyzacja?

Automatyzacja produkcji opiera się na wykorzystaniu maszyn i urządzeń zaprogramowanych w odpowiedni sposób, aby mogły być wykorzystane na liniach produkcyjnych. Dzięki temu zmniejsza się udział pracy człowieka, a także następuje zwiększenie wydajności procesów wytwórczych. Najważniejsze korzyści związane z automatyzacją produkcji to:

  • Zwiększenie synergii działań ludzi oraz maszyn i dzięki temu znaczne podniesienie wydajności produkcji, co przekłada się również na korzystne wyniki finansowe.
  • Dokładne i szybkie wykonywanie prac, w tym szczególnie tych, które są monotonne oraz powtarzalne. Przy takich czynnościach człowiek po pewnym czasie zaczyna się nudzić i dekoncentrować albo wpadać w rutynę, a wtedy łatwiej o pomyłkę, natomiast automatyzacja produkcji pomaga tego uniknąć, bo tę pracę wykonują maszyny.
  • Wzrost jakości gotowych produktów, ponieważ prawidłowo zaprogramowane urządzenia za każdym razem wykonają dokładnie taką samą czynność w procesie produkcyjnym. Problemem nie będą dla nich nawet produkty wymagające wielu skomplikowanych prac i bardzo dużej dokładności. Dzięki temu możemy mieć pewność, że każda wyprodukowana rzecz będzie miała dokładnie taką jakość i tak precyzyjne wykonanie, jakie sobie zaplanowaliśmy wcześniej, a pojawianie się wad produkcyjnych zostanie ograniczone do minimum.
  • Zmniejszenie kosztów produkcji pomimo tego, że najpierw musimy zainwestować w nowe maszyny i automatyzację procesów wytwórczych. Jednak ta inwestycja bardzo szybko zaczyna się opłacać, ponieważ dzięki niej następuje wyraźne zwiększenie ilościowe produkcji oraz podniesienie jej jakości, co prawie od razu przekłada się na większą sprzedaż i zysk przedsiębiorstwa.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa procesów produkcyjnych, ponieważ na tych etapach, które są najbardziej niebezpieczne, zamiast człowieka mogą pojawić się roboty przemysłowe. Świetnie poradzą sobie w miejscach, w których występuje wysoki poziom hałasu, szkodliwe opary jest bardzo gorąco. Dzięki automatyzacji pracownicy są mniej narażeni na choroby zawodowe i unika się wielu wypadków przy pracy, a tam gdzie nadal muszą pracować ludzie, zainstalowane urządzenia mogą szybko ostrzegać o niebezpieczeństwie i zapobiegać wystąpieniu groźnych zdarzeń.