Bez linii produkcyjnych ciężko wyobrazić sobie funkcjonowanie nowoczesnego przemysłu. Są stosowane niemal we wszystkich branżach gospodarki (motoryzacji, produkcji spożywczej, elektronicznej czy wytwarzaniu maszyn), nastawionych na produkcję, tak masową. Od XVIII wieku, gdy wynaleziono maszynę parową, zapewniają szeroką dostępność towarów na całym świecie. Za Encyklopedią Zarządzania linię produkcyjną możemy najkrócej zdefiniować jako “zespół maszyn zestawionych ze sobą i są sterowanych, tak aby funkcjonowały jako zintegrowana całość”.

Nasza firma oferuje szeroki wachlarz usług związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych, zarówno w zakresie projektowania i montażu nowych linii produkcyjnych, jak i przebudowy już tych funkcjonujących. W tym procesie niezwykle ważne jest pierwsze uruchomienie linii produkcyjnej. Dowiedz się dlaczego.

Dobry start ma kluczowe znaczenie

Pierwsze uruchomienie linii produkcyjnej ma fundamentalne znaczenia. Jest szczególnie ważne z uwagi na:

  • minimalizację ryzyka wystąpienia awarii,
  • uniknięcie opóźnień produkcji, co jest szczególnie ważne, gdy mamy już zamówienia na dostarczenie konkretnej partii produktów do klientów końcowych,
  • możliwość przetestowania działania maszyn,
  • znalezienie błędów i zaplanowanie ewentualnych usprawnień,
  • prezentację funkcjonowania linii produkcyjnej dla załogi firmy.

Przed pierwszym uruchomieniem linii produkcyjnej powinno się również dokonać sprawdzenia, czy wszystkie czujniki są odpowiednio oczyszczone oraz wszystkie niezbędne elementy są zamontowane i gotowe do pracy. Możemy się również upewnić czy nie wyświetlają się informacje o ewentualnych błędach.

Proces należy przeprowadzić dokładnie i skrupulatnie, unikając pośpiechu. Odpowiednio przeprowadzony rozruch pozwoli nam płynnie uruchomić produkcję.

Pracownicy naszej firmy przeprowadzą Twoje przedsiębiorstwo przez proces pierwszego uruchomienia linii produkcyjnej. Zapraszamy do kontaktu, chętnie dobierzemy rozwiązanie skrojone do Twoich potrzeb i odpowiemy na wszystkie nasuwające się pytania.