Współczesna technologia pozwala odciążyć, a nawet wykluczyć pracę człowieka w procesach produkcji. Wprowadzanie robotyzacji jest nie tylko opłacalne, ale też może zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. Choć niekiedy budzi to wątpliwości. Warto wiedzieć z czym wiąże się stosowanie robotyki w procesach produkcyjnych. Jakie są zalety takiego rozwiązania? I czy niesie to ze sobą jakieś zagrożenia?

Czy robotyka jest bezpieczna?

Robotyka jest w stanie wyręczyć człowieka przy wykonywaniu różnych czynności. Jednak czasami konieczna jest współpraca między maszynami, a pracownikami. Przynosi ona wiele korzyści, pod warunkiem, że jest odpowiednio zaplanowana. Takie roboty muszą podlegać ścisłym regulacjom, a pracownicy muszą konsekwentnie przestrzegać zasad BHP. Rozplanowanie działań musi nakładać się pod względem przestrzennym i czasowym. Niedociągnięcia konstrukcyjne lub nieostrożne zachowanie pracowników, może doprowadzić do kolizji, a w efekcie do obrażeń. Można tego uniknąć wykonując odpowiednie projekty maszyn i przeprowadzając szkolenia dla osób, które będą z nimi współpracować.

Jakie korzyści dla bezpieczeństwa niesie robotyka?

Zastosowanie robotyzacji maszyn przemysłowych w warunkach szczególnie niebezpiecznych dla człowieka, może ograniczyć ilość wypadków z udziałem pracowników. Roboty mogą służyć do pracy w przestrzeni kosmicznej lub przemyśle jądrowym, ale też przy logistyce, czy produkcji. Mogą pracować w warunkach szkodliwych, zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. A także wykonywać prace ciężkie, powtarzalne i nużące. Ograniczenie wypadków z udziałem pracowników to też zasługa licznych systemów bezpieczeństwa, jak, np. czujniki zagrożenia, które wstrzymują pracę urządzeń. Dzięki technologią maszyny są w stanie wykryć obecność człowieka w strefie ruchu.