Sprawny przebieg współczesnej produkcji opiera się na współpracy robotów i pracowników. Rozwój technologii sprawia, że granice między nimi się zacierają, dlatego dochodzi coraz częściej do wspólnej pracy na jednym stanowisku. Jednak, taka współpraca wiąże się to z ryzykiem wypadków. Z tego powodu powstały liczne metody kontroli procesów produkcyjnych i odpowiednie szkolenia dla pracowników. Warto wiedzieć, jak wyglądają poszczególne formy zabezpieczenia współpracy na linii człowiek-robot.

Dlaczego warto postawić na systemy wizyjne w przemyśle?

Kontrola procesów produkcyjnych to podstawowy krok, który powinno wykonać w celu zwiększenia bezpieczeństwa współpracy. Dlatego powstały przemysłowe systemy wizyjne. Składają się na nie: kamery wizyjne, komputery, procesy i oprogramowania. Dobranie odpowiedniego systemu i zaprogramowanie robota pozwala zachować bezpieczeństwo. Można ograniczyć siłę i moc maszyny, a także wprowadzić zatrzymanie urządzenia jeżeli pracownik znajdzie się w strefie zagrożenia. Systemy wizyjne kontrolują ruchy robotów, a w razie wykrycia różnego rodzaju nieprawidłowości wstrzymują ich funkcje.

Jak przygotować pracowników do współpracy z robotem?

Bezpieczna współpraca jest niemożliwa, jeżeli pracownicy nie zostaną odpowiednio przeszkoleni. Praca między osobą obsługującą dane stanowisko, a robotem musi zostać skoordynowana. Dlatego trzeba stworzyć właściwy scenariusz produkcji, który uwzględnia: pracownika, maszynę i środowisko. Przede wszystkim każda osoba, powinna odbyć podstawowe szkolenie BHP. Następnie dokładnie zapoznać się ze schematem pracy robota, z którym będzie współpracować na jednym stanowisku, żeby uniknąć kolizji. Można wprowadzić różne formy zabezpieczeń, takie jak: strefa bezpieczeństwa, czy prowadzenie ręczne.