Żeby zapewnić efektywną i bezpieczną pracę w szafie sterowniczej, należy odpowiednio przygotować jej stanowisko pracy. W tym celu należy przestrzegać pewnych wytycznych, takich jak: wybór właściwego pomieszczenia, wyznaczenie osób upoważnionych do wejścia tam, a także rozplanowanie sąsiedztwa innych urządzeń.

Wybór odpowiedniego miejsca

Lokalizacja stanowiska pracy szafy sterowniczej jest kluczowa dla jej wydajności i bezpieczeństwa. Dlatego, trzeba mieć to na uwadze już na etapie projektowania systemów sterowania. Należy wybrać suche, czyste i dobrze wentylowane miejsce, wolne od wilgoci, kurzu i ciepła. Dodatkowo, stacja robocza powinna znajdować się w miejscu zapewniającym łatwy dostęp do zasilania i połączeń sieciowych.

Zapewnienie odpowiedniej przestrzeni

Wokół stanowiska pracy w szafie sterowniczej należy zapewnić odpowiednią przestrzeń dla łatwej konserwacji i dostęp do najważniejszych elementów wnętrza. Właściwe zarządzanie kablami jest niezbędne dla wydajności, bezpieczeństwa i trwałości szafy sterowniczej. Wszystkie powinny być wyraźnie oznakowane i zorganizowane, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia lub błędnej identyfikacji.

Najważniejsze czynniki zewnętrzne

Najważniejszymi czynnikami zewnętrznymi, na które należy zwrócić uwagę są: wilgotność i temperatura. Ważna jest odpowiednia odległość od innych urządzeń, które mają wpływ termiczny na elementy szafy sterowniczej. Nie powinno dojść do zasysania gorącego powietrza emitowanego przez sąsiednie konstrukcje. Może to doprowadzić do poważnych awarii. System chłodzenia szaf sterowniczych, powinien być również zaprojektowany i utrzymywany zgodnie z zaleceniami producenta. Jej drzwi, powinny być odpowiednio zabezpieczone i uszczelnione, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i zapewnić ochronę przed pyłem i wilgocią.