Depaletyzacja

Depaletyzacja to automatyczny proces zdejmowania ładunków umieszczonych na paletach. Służą do tego depaletyzatory, czyli urządzenia, których zadaniem jest rozładowywanie towarów z palet na linię produkcyjną. Proces ten pozwala znacznie usprawnić działanie procesów produkcyjnych, co bezpośrednio przekłada się na optymalizację wydajności.

Sam proces depaletyzacji rozpoczyna się od wprowadzenia palety przez transporter rolkowy w obszar roboczy. Następnie robot rozpoczyna pobór kolejnych elementów ładunku; maszyna centrująca opuszczana jest do momentu wykrycia przedmiotów, które są chwytane i przenoszone na linię produkcyjną. Proces depaletyzacji jest niezwykle precyzyjny, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie potencjalnych błędów oraz uszkodzenie przenoszonych ładunków.

Jakie korzyści związane są z depaletyzacją?

Depaletyzacja wpływa przede wszystkim na bezpieczeństwo pracy. Automatyzacja w tym zakresie pomaga wyeliminować manualne rozpakowywanie ładunków znajdujących się na paletach, co obarczone jest ryzykiem wystąpienia urazów u pracowników lub uszkodzeniem towarów. Jest to związane z faktem, że depaletyzatory są niezwykle delikatne i precyzyjne.

Kolejną korzyścią jest zwiększenie efektywności prowadzonych prac. Depletyzacja pozwala na skrócenie czasu potrzebnego do wprowadzenie ładunku na linie produkcyjne, a także redukcję kosztów z tym związanych.

Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

ul. Krańcowa 62/23, 61-036 Poznań

Godziny w których pracujemy:

8:00-18:00

Usługi

Automatyka

Robotyka

Technika Transportowa

Mechatronika

Konsulting Przemysłowy

Montaż

Odwiedź Nas