Dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy – maszyny, które zostały zakupione przed 1 stycznia 2003 roku, muszą spełniać wszystkie minimalne wymagania BHP, które zostały zawarte w dyrektywie 2009/104/WE, czyli tzw. dyrektywie narzędziowej.

Tym samym na pracodawcy spoczywa obowiązek dostosowania wszystkich maszyn oraz innych urządzeń technicznych do wymagań minimalnych, których zadaniem jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom. Tym samym znacząco ma zostać obniżone ryzyko wystąpienia wypadku w trakcie pracy. Jeśli występuje zagrożenie dla pracownika, wtedy pracodawca ma obowiązek wyposażyć maszyny w odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Redhawk oferuje Państwu:

  • wykonanie oceny stopnia spełniania wymagań minimalnych przez maszynę,
  • konsultacje w zakresie usuwania wykrytych niezgodności,
  • dokładny audyt dokumentacji DTR,
  • przygotowanie raportu z dokonanego audytu,
  • pomoc w wyborze odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Kontakt

ul. Krańcowa 62/23, 61-036 Poznań

Godziny w których pracujemy:

8:00-18:00

Usługi

Automatyka

Robotyka

Technika Transportowa

Mechatronika

Konsulting Przemysłowy

Montaż

Odwiedź Nas