Robotyka – spawanie i zgrzewanie

Robotyka – spawanie i zgrzewanie
Robotyka – spawanie i zgrzewanie

Zaprojektowanie celi zrobotyzowanej pod termiczne procesy łączenia i cięcia metali odbywa się przy ścisłych konsultacjach z klientem. Położenie nacisku na zrozumienie celów i procesu produkcyjnego pozwala optymalnie dobrać elementy wyposażenia robota, zwłaszcza osprzęt procesowy jak spawarka czy przyrząd spawalniczy.

Na etapie konsultacji technicznych należy znaleźć odpowiedzi na szereg pytań które zdefiniują przydatność nowego systemu produkcyjnego. Widzimy naszą rolę w profesjonalnym wsparciu Państwa w podejmowaniu tych decyzji.

Główne zagadnienia techniczne
  • wybór metody obróbki (MIG/MAG/TIG, cięcie, itd.)
  • dobór marki i typów robotów (istotne jest uwzględnienie zasięgu oraz dostępności obszarów roboczych)
  • wybór urządzeń peryferyjnych, np. spawarki, systemu wizyjnego, komponentów mechanicznych, itd.
  • sposób transportowania i pozycjonowania detalu
  • nominalna wydajność celi zrobotyzowanej
  • sterowanie procesem
  • wizualizacja procesu i akwizycja danych
  • szeroko rozumiane bezpieczeństwo (kontrola dostępu osób; ochrona sprzętu przed samozniszczeniem – kolizje robotów, przegrzania; bezpieczeństwo produktu/nadzór nad jakością)
  • elastyczność i możliwość przezbrajania
Opłacalność i okres zwrotu

Rozumiemy, że poza sferą techniczną kluczowa jest kwestia opłacalności. Wychodząc temu naprzeciw, wspieramy Państwa w doborze rozwiązań pozwalających utrzymać koszty na poziomie gwarantującym zwrot z inwestycji w określonym czasie.

Rozwiązania budżetowe

Automatyzacja budżetowa jest dobrym pomysłem w przypadku mocno ograniczonego portfela inwestycyjnego. Jesteśmy w stanie zaproponować Państwu znacznie tańsze rozwiązania bazując na komponentach mniej renomowanych firm, ograniczając stopień automatyzacji w obrębie stacji do niezbędnego minimum, upraszczając system sterowania,  rezygnując z rozbudowy otoczki IT, itp.

Sposobem na ograniczenie kosztów jest również montaż robota używanego. Koszt zakupu jest kilkakrotnie niższy niż nowej maszyny i wiąże się z krótszym okresem bezawaryjnej pracy. Takie rozwiązanie częściowo przenosi koszty inwestycyjne na okres użytkowania.

Zastosowanie tańszych rozwiązań nie wyklucza możliwości doinwestowania stacji zrobotyzowanej w późniejszym czasie.

Kontakt

~|icon_house~|elegant-themes~|solid

ul. Krańcowa 62/23, 61-036 Poznań

~|icon_clock~|elegant-themes~|solid

Godziny w których pracujemy:

8:00-18:00

Usługi

~|link~|font-awesome~|solid

Automatyka

~|link~|font-awesome~|solid

Robotyka

~|link~|font-awesome~|solid

Technika Transportowa

~|link~|font-awesome~|solid

Mechatronika

~|link~|font-awesome~|solid

Konsulting Przemysłowy

~|link~|font-awesome~|solid

Montaż

Odwiedź Nas